Περασμένα μεγαλεία.Κάποτε η κεντρική πλατεία Κοζάνης “έλαμπε” πολύ πριν τις 8:00 π.μ.. Όλα αυτά, όπως αποδεικνύεται, γι’ ακόμη μία φορά, ανήκουν στο παρελθόν. Δείτε το βίντεο του kozan.gr σημερινής λήψης