Η εταιρεία Γιώτας Κωνσταντίνος Κατασκευαστικές εργασίες αναζητεί τεχνιτες- εργάτες οικοδόμους με εξειδίκευση στους σοβάδες και στην θερμοπροσόψη για εργασία.Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6949207034.