Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στη δημιουργία ορειβατικού πεζοπορικού μονοπατιού στην περιοχή “Παλιάμπελα” Πλατανορρεύματος προχωρά ο ∆ήμος Σερβίων. Για το σκοπό αυτό θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Το μονοπάτι στο σύνολό του είναι περίπου 9.200 μέτρα, αποτελείται από πέντε (5) διακριτά τμήματα διαφορετικής δυσκολίας, ο δε χρόνος διάβασης της συνολικής διαδρομής θα ανέρχεται στις 4 με 5 ώρες. Το 2ο τμήμα μήκους 850μ είναι κατασκευασμένο και απαιτούνται ελάχιστες επεμβάσεις, όπως π.χ. η βελτίωση της σήμανσης αυτού. Oι εργασίες που θα περιλαμβάνει το έργο θα αφορούν τη διάνοιξη μονοπατιού, καθαρισμό βλάστησης, οριοθέτηση – προστασία – εξομάλυνση καταστρώματος, σήμανση και έργα εξυπηρέτησης χρηστών, όπως η διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες περιοχές.

kozan.gr