Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης την Παρασκευή (13-05-2022), από 08:00 ώρα έως 11:00, ώρα ως ακολούθως:

α) Στην οδό Ξ. Τριανταφυλλίδη (από την Πλ. 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Χ. Μεγδάνη).

β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την Παρασκευή (13-05-2022), από 09:30 ώρα έως 11:00 ώρα ως ακολούθως:
Στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου (κεντρικοί σηματοδότες)

Στην οδό Ξ. Τριανταφυλίδη.
Στην οδό Παύλου Μελά.


γ) Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.