Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+ με κωδικό αριθμό: 2019-1-RO01-KA229-063223_5 και τίτλο «Active kids for a better future» για την τριετία 2019-22.

Συμπράττουν σχολεία από τη Ρουμανία, Τουρκία, Τσεχία, Ισπανία και Πολωνία.

Είχαμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούμε στην Κοζάνη και στο Σχολείο μας, δασκάλους από τα 5 εταιρικά σχολεία της Ευρώπης από τις 02/05/2022 έως τις 06/05/2022. Από κάθε συμπραττόμενο σχολείο συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί.

Η εβδομάδα ξεκίνησε, και λόγω της αργίας στις 02 Μαίου, με επίσκεψη στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο. Περιηγηθήκαμε στην Ακρόπολη της πόλης, στο Νησάκι, στην παλιά πόλη και στο λόφο του Φρόντζου. Το απόγευμα επισκεφθήκαμε το Μέτσοβο και γνωρίσαμε μαζί με τους εταίρους συναδέλφους του προγράμματος την παράδοση, την ιστορία μας και τις κοινές ιστορικές μας περιόδους.

Η επίσημη υποδοχή έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και ακολούθησε η υποδοχή των μαθητών στο χώρο του Σχολείου. Εκεί συνέβαλαν όλοι οι συνάδελφοι, οι μαθητές, αντιπρόσωποι γονέων, γιαγιάδων και παππούδων, πολιτιστικός σύλλογος να φιλοξενήσουμε και να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες του Προγράμματός μας. Παρουσιάστηκαν θεατρικά για την τρίτη ηλικία, τοπικοί και ευρωπαϊκοί χοροί καθώς και παρουσιάσεις των εταίρων σε σχετικά θέματα στα πλαίσια των στόχων του Προγράμματος. Συμμετείχαμε σε παιχνίδια και δραστηριότητες για άτομα με αναπηρίες και σε δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ανεμογεννήτριες. Στο ΚΠΕ Καστοριάς επιμορφωθήκαμε για τις μετατροπές ενέργειας και στις μονάδες ΛΚΔΜ, Φράγμα Πολυφύτου παρατηρήσαμε το ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής μας. Γνωρίσαμε στους εταίρους τις ιδιαίτερες καλλιέργειες της περιοχής, στον Κρόκο, στο Βελβεντό, στη Σιάτιστα. Επισκεφθήκαμε αρχοντικά και γνωρίσαμε τα παραδοσιακά κτίρια της Κοζάνης, της Σιάτιστας και της Καστοριάς.

Η μετακίνηση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διεξήχθη σε άριστες συνθήκες και η εκπαιδευτική εμπειρία που αποκτήθηκε ανεκτίμητη. Ο αποχαιρετισμός ήταν δύσκολος γιατί μετά την εμπειρία μαζί σε 5 μετακινήσεις γίναμε δυνατή ομάδα με στενές σχέσεις, δυνατές αλληλεπιδράσεις και στόχους για συνέχεια. Σε κάθε μετακίνηση βελτιώνουμε τις γνώσεις και συμπεριφορές μας μέσα από τη σύγκριση, την αλληλεπίδραση και τον αλληλοσεβασμό.

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας στήριξαν και μας βοήθησαν να φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους Δασκάλους των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Ευχαριστούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+ που μας δίνουν αυτή την δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες της υποδοχής:

https://activekids12greece.blogspot.com/

https://activekids12greece.blogspot.com/search/label/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91