Ολοκληρώθηκε στην κοινότητα Άνω Κώμης η καταγραφή για κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωσης στους τσιμεντόδρομους, από το Δήμο Κοζάνης.