Πέντε τεχνικές εταιρίες κατέθεσαν προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού», με προϋπολογισμό # 1.100.000,00 ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη καθώς, μετά την κατάθεση των προσφορών τη Δευτέρα 9 Μάϊου 2022, ακολούθησε το «άνοιγμα» των οικονομικών προσφορών την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.