Από 15 Μαΐου ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 η οδός Ειρήνης & Φιλίας θα πεζοδρομείται  τις μέρες από Δευτέρα ως Σάββατο από τις 9 μ.μ. ως τις 2 π.μ. της επόμενης Ειδικά τις Κυριακές θα λειτουργεί ως πεζόδρομος από τις 10 π.μ. ως τις 4 μ.μ. και από τις 9 μ.μ. ως τις 2 π.μ. της επόμενης.
(Σχετ: η 63/2020 Α.Δ.Σ. ΦΕΚ3861/τ.Β΄/2020) (Για τις επίσημες αργίες προβλέπεται άλλη ρύθμιση η οποία και θα ανακοινώνεται εγκαίρως)