Σε αυτό το σημείο της Εμμανουήλ Μπενάκη στην Κοζάνη ο δρόμος είναι κατεστραμμένος με μεγάλες λακκούβες. Εχει καταγγελθεί πολλές φορές στο δήμο και καμία αρχή δε μέριμνα ώστε να επιδιορθώσει την κατάσταση του δρόμου.