Γεμάτα από χόρτο τα πεζοδρομία στην οδό Θεσσαλονίκης και Έβρου στην Κοζάνη – Σημερινές φωτογραφίες αναγνώστη του kozan.gr.