Στην Κοινότητα Περδίκκα βρίσκονται αυτή την εβδομάδα τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας, πραγματοποιώντας διάφορες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης σε όλο το χωριό.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

  • Καθαρισμός διάφορων χώρων από τα αγριόχορτα.
  • Κοπή κλαδιών δένδρων.
  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων, μπαζών και κλαδιών.
  • Καθαρισμός ρείθρων και οδών.
  • Πλύσιμο και καθαρισμός οδών εντός του οικισμού.
  • Αποκατάσταση και βαφή σε παγκάκια.
  • Καλλωπισμός του χώρου πέριξ του χώρου στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος.

Ανάλογες εργασίες θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του θεσμού της Γειτονιάς και της Κοινότητας, σε όλο το Δήμο Εορδαίας με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών και των εξωραϊστικών παρεμβάσεων-μέσα από προγραμματισμό και με σταθερούς ρυθμούς-είναι ήδη ορατά στους κατοίκους τόσο της Πτολεμαΐδας όσο και των Κοινοτήτων ενώ η συνεχής καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους, αποτελεί την βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.