Την Κυριακή 5 Ιουνίου, grand opening, στο coffee – beer bar Ναυτικό Ομιλος Κοζάνης