Υπεγράφη από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Ζευκλή και από τον κ. Παναγιώτη Τσιαούση, νόμιμο εκπρόσωπο της κοινοπραξίας «ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε. – ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», σύμβαση με αντικείμενο την ανάπλαση του χώρου αναψυχής στο Τσοτύλι και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  • Διαμόρφωση του χώρου
  • Κατασκευή κερκίδας
  • Δημιουργία στεγασμένου χώρου με ανοικτό αναψυκτήριο
  • Δημιουργία υδάτινων στοιχείων
  • Τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού, όπως καθίσματα, φωτιστικά, κάδους
  • Διαμόρφωση κατάλληλων επιφανειών πρασίνου

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 491.572,90 ευρώ και η χρηματοδότησή της θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» / CLLD LEADER και από την Π.Δ.Μ..

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των οικισμών και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.