Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑΛ στο μάθημα των μαθηματικών ήταν αναμενόμενα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη πρωτοτυπία και χωρίς εκπλήξεις.

Εξέταζαν ένα ικανοποιητικό μέρος της ύλης, με θέματα φυσιολογικά, που είχαν τυπική δομή και ανάπτυξη, με την απαραίτητη κλιμακούμενη δυσκολία.

Ένας μαθητής ή μία μαθήτρια που είχε κάνει μία συνολική προσπάθεια ολόκληρη την χρονιά, θα έχει καλά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Α’ Θέμα

Εξέταζε την θεωρία, με μία από τις «κλασικές» αποδείξεις, έναν ορισμό και ερωτήσεις Σωστού – Λάθους χωρίς κάποια έκπληξη.

Β’ Θέμα

Ήταν ένα τυπικό θέμα, που εξέταζε βασικές έννοιες της στατιστικής. Ένα θέμα βατό για την πλειοψηφία των μαθητών/τριών, με το πιο «δύσκολο» κομμάτι του την αιτιολόγηση στο τελευταίο ερώτημα.

Γ’ Θέμα

Εξετάζει στοιχεία του διαφορικού λογισμού χωρίς κάποια ιδιαίτερη πρωτοτυπία, με μία συνάρτηση εύκολη στην διαχείρισή της, ως πολυωνυμική.

Δ’ Θέμα

Θέμα ανεβασμένης δυσκολίας σε σχέση με τα υπόλοιπα, χωρίς όμως να θεωρηθεί δύσκολο με την γενικότερη έννοια. Ήταν μέτριας δυσκολίας συνδυάζοντας συναρτήσεις με παραγώγους και τις ιδιότητες της κανονικής κατανομής.

Ασπράγκαθος Αβραάμ

μαθηματικός του φροντιστηρίου

Νόηση – κριτική παιδαγωγική