“Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων “Εξυπηρετώ”. Η έμπιστη και επώνυμη εξυπηρέτηση .