Είναι ένα ρέμα ακαθάριστων νερών ακριβώς μετά το βιολογικό καθαρισμό της Λευκοπηγής. Περνάει δίπλα από τον βιολογικό και πέφτει στο ρέμα. επειδή έχει βουλώσει όμως από τις ακαθαρσίες υπερχειλίζει μέσα σε χωράφι μου με αποτέλεσμα το χωράφι να πλημμυρίσει και να μείνει αθέριστο. Έχω ενημερώσει τον πρόεδρο της κοινότητας και τον αντιδήμαρχο τοπικών κοινοτήτων Γ. Δουγαλή αλλά δεν έχει έρθει ποτέ ένα JCB του δήμου να καθαρίσει το κανάλι