Προμήθεια και αντικατάσταση θυρών στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Παθολογικό Τμήμα και στα εσωτερικά και εξωτερικά κλιμακοστασια από το πρόγραμμα ΕΑΠ μέσω του Δήμου Εορδαίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της 3ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.