Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, δύο οχήματα πολλαπλών χρήσεων (με λεπίδα, αλατοδιανομέα και βραχίονα με χλοοκοπτικό – καταστροφέα) για το σύνολο της έκτασης του Δήμου εκτιμώμενης αξίας 564.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24% 135.360,00 €)  κι ένα όχημα πολλαπλών χρήσεων (με λεπίδα, αλατοδιανομέα και βραχίονα με χλοοκοπτικό – καταστροφέα) κυρίως για αστικές περιοχές εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24% 48.000,00 €), αποκτά ο Δήμος Κοζάνης. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα ενσωματωθούν στον υφιστάμενο στόλο με σκοπό τη χρήση τους στην αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων.

kozan.gr