Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαου Ταγαρά, συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, όπως αυτό έχει οριστεί στο άρθρο 4 του ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

Βάσει του ανωτέρω νόμου:

 • Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν την άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τη διατύπωση γνώμης επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ζητεί από το Συμβούλιο τη γνώμη ή την υποβολή προτάσεων και επί άλλων θεμάτων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Το Συμβούλιο μπορεί να εκφέρει γνώμη για σημαντικά ζητήματα ευρύτερης χωρικής πολιτικής με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή ύστερα από αίτημα έντεκα (11) τουλάχιστον μελών του.
 • Οι απόψεις, οι παρατηρήσεις και γνώμες του Συμβουλίου υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο μπορεί να ζητεί στοιχεία και πληροφορίες από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από μεμονωμένα άτομα με ιδιαίτερη γνώση των υπό συζήτηση θεμάτων. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού, συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, ως κατωτέρω:

 1. Χάρης Κοκκώσης του Γεωργίου (ΑΔΤ: Π 675234), Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδοµίας – Χωροταξίας στο Tµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος, με Αναπληρώτρια Πρόεδρο την Στρατηγέα Αναστασία του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΖ 105288), Καθηγήτρια Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
 2. Κιάνας Στέργιος του Μενελάου (ΑΔΤ: ΑΙ 353968), Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Γιουτίκα Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΜ 280749), Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
 3. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΟ 777660), Δήμαρχος Κατερίνης και Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων της ΚΕΔΕ, με αναπληρωτή τον Παπαναστασίου Γεώργιο του Παντελή (ΑΔΤ: ΑΕ 72712), Δήμαρχο Αγρινίου και Πρόεδρο Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΚΕΔΕ, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
 4. Παπαγεωργίου Μαριλένα του Βασιλείου (ΑΔΤ: Χ 680230), Επίκουρη Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)-Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια την Αντωνίου Ευτυχία του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΕ 808020), Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης, ως εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ).
 5. Γκούτης Διονύσιος του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ 155587), Γεωλόγος, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, με αναπληρώτρια την Μπαριτάκη Χριστίνα του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΚ 536385), ΠΕ Γεωτεχνικών -Γεωπόνο, πρώην Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και μέλος του Επιμελητηρίου, ως εκπρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).
 6. Πάλλης Χρήστος του Λεωνίδα (ΑΔΤ: ΑΗ 032970), Δρ. Οικονομολόγος, μέλος του ΟΕΕ, με αναπληρωτή τον Τρούπο Δημήτριο του Γρηγορίου (ΑΔΤ: ΑΒ 771019), ιδιωτικό υπάλληλο, μέλος του ΟΕΕ, ως εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).
 7. Χριστίδου Αγνή του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΚ 730997), Διευθύντρια ΞΕΕ, με αναπληρωτή τον Μιτζάλη Αντώνη του Γεωργίου – Αρμάνδου (ΑΔΤ: ΑΒ 570617), Οικονομικός Επόπτης ΞΕΕ, ως εκπρόσωποι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ).
 8. Κωνσταντινίδης Κώστας του Αθηναγόρα (ΑΔΤ: ΑΚ 463247), Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας ΣΕΤΕ, με αναπληρώτρια την Γάτσου Μαρία του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΙ 641956), Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ, ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
 9. Μητσόπουλος Μιχάλης του Ευσταθίου (ΑΔΤ: ΑΕ 586984), Διευθυντής, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ, με αναπληρωτή τον Λαϊνά Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΔΤ: Χ 983836) Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ, ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
 10. Ψαθάς Αθανάσιος του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΙ 090077), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ΕΣΕΠΠΑ, με αναπληρωτή τον Γουργιώτη Ανέστη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 991209), Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ).
 11. Μπόνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΜ 565344), Γενικός Γραμματέας ΕΣΕΕ, με αναπληρωτή τον Μέγγουλη Αντώνιο του Χριστοδούλου (ΑΔΤ: ΑΚ 526543), Διευθυντή και Νομικό Σύμβουλο ΕΣΕΕ, ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
 12. Τσουτρέλης Χαράλαμπος του Ευρυβιάδη (ΑΔΤ: ΑΕ 586949), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΜΙΔΑ, Καθηγητής ΕΜΠ, με αναπληρωτή τον Παραδιά Στράτο του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΕ 035285), Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI), Δικηγόρο, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).
 13. Αργυράκης Μιχάλης του Παύλου (ΑΔΤ: ΑΟ 166187), Πολιτικός Μηχανικός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),Α/Α Διευθυντής κτηριακών εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ, μέλος ΓΣΕΕ, με αναπληρωτή τον Γκουτζαμάνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΚ 222360), Γραμματέα Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
 14. Πρωτοπαπαδάκης Πέτρος του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΖ 556276), Επιστημονικό Στέλεχος Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) ΓΣΕΒΕΕ, με αναπληρωτή τον Μαραγκό Φώτιο του Περικλή (ΑΔΤ: ΑΚ 500724), Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
 15. Αγνιάδης Παναγιώτης του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΗ 995165), Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕΕ, με αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Στέφανο του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΒ 913689), Υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της ΚΕΕΕ, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).
 16. Κορμέντζας Γεώργιος του Θεοδώρου (ΑΔΤ: ΑΚ 048322), Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου-Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με αναπληρωτή τον Δρύ Στέλιο του Ιωάννη (ΑΔΤ: Χ 565778), Γεωπόνο, μέλος της ΕΘΕΑΣ, ως εκπρόσωποι της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).
 17. Αλεξανδροπούλου Αιμιλία του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ΑΕ 667855), Πρόεδρος του ΣΕΜΠΧΠΑ, με αναπληρώτρια την Τασοπούλου Αναστασία του Θωμά (ΑΔΤ: ΑΕ 206020), ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ).
 18. Τσούτσου Χριστίνα του Χαραλάμπους (ΑΔΤ: ΑΚ 802091), μέλος ΣΕΠΟΧ, με αναπληρώτρια την Νικολάου Άννα του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΝ 104010), μέλος ΣΕΠΟΧ, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ).
 19. Λάζογλου Μιλτιάδης του Σοφοκλή (ΑΔΤ: ΑΖ 83004), Χωροτάκτης Πολεοδόμος, υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΜΚΟ «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» (ΕΛΛΕΤ), με αναπληρώτρια την Ευαγγελίδου Μάρω του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΟ 120483), Αρχιτέκτονα -Πολεοδόμο, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΕΤ, Πρόεδρο Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου (ΣΘΕΠ)-ΕΛΛΕΤ, ως εκπρόσωποι της ΜΚΟ ΕΛΛΕΤ.
 20. Καραβασίλη – Χόνδρου Μαργαρίτα του Ισιδώρου (ΑΔΤ: ΑΝ 660677), Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Κοινωνιολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ «Ecocity», με αναπληρωτή τον Βλαστό Αθανάσιο του Ζαχαρία (ΑΔΤ: ΑΟ 852843), Ομότιμο Καθηγητή του ΕΜΠ, ως εκπρόσωποι της ΜΚΟ «Ecocity».
 21. Κυβέλου-Χιωτίνη Στέλλα Σοφία του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΟ 068870), Μέλος ΔΕΠ, Καθηγήτρια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με αναπληρώτρια την Πουζουκίδου Γεωργία του Ευσταθίου (ΑΔΤ: ΑΚ 302507), Μέλος ΔΕΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 22. Θεοδωρά Παναγιώτα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΟ 020839), Μέλος ΔΕΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χωροταξικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και Διευθύντρια Εργαστηρίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & GIS στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με αναπληρώτρια την Διμέλλη Δέσποινα του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Χ 518104), Μέλος ΔΕΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Γραμματέας του συμβουλίου ορίζεται η Κωνσταντινοπούλου Ελένη του Αναστάσιου (ΑΔΤ: ΑΕ 707156), υπάλληλος του ΥΠΕΝ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Κασάπη Χρυσούλα του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ: ΑΝ 621455), υπάλληλο του ΥΠΕΝ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.

Η θητεία του συμβουλίου είναι τριετής

ΠΗΓΗ https://news.b2green.gr