Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει ένα ακόμη σημαντικό θέμα για την περιοχή, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»), με προϋπολογισμό 8.604.078 €, η πράξη με θέμα «Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως στόχο τη σταδιακή ανάπτυξή του στις πόλεις της Κοζάνης και της Καστοριάς. Η επέκταση των υποδομών του ΠΔΜ θα ξεκινήσει βασιζόμενη στις μελέτες που θα παραλάβει από τη δημοπράτηση δύο Υποέργων. Οι
μελέτες που περιλαμβάνονται στα Υποέργα 2 και 3 είναι: η αρχιτεκτονική μελέτη των κτιρίων, η μελέτη διαμόρφωσης του  περιβάλλοντος χώρου αυτών, η στατική μελέτη, η μελέτη Η/Μ και η απαραίτητη γεωτεχνική μελέτη–έρευνα.

Τι αφορούν τα Υποέργα

Υποέργο 1: Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη της εκπόνησης των μελετών. Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων, του μεγέθους και του εκτεταμένου εύρους του έργου, οι τεχνικοί σύμβουλοι θα παρέχουν επιπλέον επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του δικαιούχου. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία εξειδικευμένων μελετητών κρίνεται απαραίτητη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης.

Υποέργο 2: Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέων κτιρίων της πολυτεχνικής σχολής του ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης. Πρόκειται για δύο κτίρια εκπαίδευσης συνολικού εμβαδού 20.500 τ.μ., υπόγειο βοηθητικό χώρο 6.000 τ.μ. και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κατ’ ελάχιστον 10.000 τ.μ. γύρω από αυτά. Για την υλοποίηση των παραπάνω κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται η σύνταξη των απαραίτητων μελετών που θα προσδιορίσουν και το συνολικό κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων.

Υποέργο 3: Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του ΠΔΜ στην Καστοριά. Ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Καστοριάς μέσα σε ιδιόκτητο οικόπεδο για τη στέγαση του Τμήματος Μαθηματικών της ΣΘΕ. Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός υπόγειων βοηθητικών χώρων 1.500 τ.μ. και η διαμόρφωση 3.000 τ.μ περιβάλλοντος χώρου. Το νέο κτίριο θα καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες λειτουργίας της σχολής. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι, σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα, 5.559,40 τ.μ.. Για την υλοποίηση των παραπάνω κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται η σύνταξη των απαραίτητων μελετών που θα προσδιορίσουν και το συνολικό κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων.

kozan.gr