Τα Ρουσαλιού στο Λιβαδερό μέσα στις κανίστρες των γυναικών ο βασιλιάς των εδεσμάτων ήταν ένας: Η γαλατόπιτα. Και η βασίλισσα των ποτών η ρακί,με πριγκίπισσα πάντα την μέντα, το λικέρ δηλαδή. Οι μανάδες μας εκείνη τη μέρα ΤΟΥ ΡΟΥΣΑΛΙΟΥ μας ανέθεταν καθήκοντα. Υψηλά καθήκοντα. Καθήκοντα σωτηρίας των ψυχών. Μας έδιναν λοιπόν από μια μπουκάλα γεμάτη ρακί ή λικέρ με το ”βρυσάκι” της, τον μπουρμά της ( ή το φιρφιρί όπως λένε στην Ελάτη Κοζάνης ). Αποστολή μας; Να την προσφέραμε σε όλους τους παππούδες ,που καθόταν ανακούρκουδα και σε σειρά έξω από την εκκλησία Για να πιούν με την σειρά και να συγχωρέσουν με την καρδιά. Κι αυτοί έπιναν και συγχωρούσαν. Συγχωρούσαν αυτούς, που δεν μπορούσαν να πιούν. Κι όλοι έπιναν από όλους μας. Από όλες τις μπουκάλες. Για να τους συγχωρέσουν όλους. Πολλοί παππούδες όμως στο γυρισμό τους για το σπίτι καθυστερούσαν πολύ. Αργούσαν να φθάσουν. Η ρακί και το λικέρ με τον τρόπο τους, καινούργιες διαδρομές τους μάθαιναν και τραγούδια ξεχασμένα τους θύμιζαν. Ήταν ΤΑ ΡΟΥΣΑΛΙΟΥ ή ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ όπως λέμε

Τα Ρουσαλιού στο Λιβαδερό μέσα στις κανίστρες των γυναικών ο βασιλιάς των εδεσμάτων ήταν ένας: Η γαλατόπιτα. Και η βασίλισσα των ποτών η ρακί,με πριγκίπισσα πάντα την μέντα, το λικέρ δηλαδή. Οι μανάδες μας εκείνη τη μέρα ΤΟΥ ΡΟΥΣΑΛΙΟΥ μας ανέθεταν καθήκοντα. Υψηλά καθήκοντα. Καθήκοντα σωτηρίας των ψυχών. Μας έδιναν λοιπόν από μια μπουκάλα γεμάτη ρακί ή λικέρ με το ”βρυσάκι” της, τον μπουρμά της ( ή το φιρφιρί όπως λένε στην Ελάτη Κοζάνης ). Αποστολή μας; Να την προσφέραμε σε όλους τους παππούδες ,που καθόταν ανακούρκουδα και σε σειρά έξω από την εκκλησία Για να πιούν με την σειρά και να συγχωρέσουν με την καρδιά. Κι αυτοί έπιναν και συγχωρούσαν. Συγχωρούσαν αυτούς, που δεν μπορούσαν να πιούν. Κι όλοι έπιναν από όλους μας. Από όλες τις μπουκάλες. Για να τους συγχωρέσουν όλους. Πολλοί παππούδες όμως στο γυρισμό τους για το σπίτι καθυστερούσαν πολύ. Αργούσαν να φθάσουν. Η ρακί και το λικέρ με τον τρόπο τους, καινούργιες διαδρομές τους μάθαιναν και τραγούδια ξεχασμένα τους θύμιζαν. Ήταν ΤΑ ΡΟΥΣΑΛΙΟΥ ή ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ όπως λέμε.