Όλα έτοιμα για τον 14ο ποδηλατικό γύρο λίμνης Πολυφύτου την Κυριακή 19/6.