Κοζάνη. Λακκούβα “κρατήρας” στον κυκλικό κόμβο στην αρχή της οδού Αγ. Παρασκευής.