Κατά το Σχολικό έτος 2022-23 θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Κοζάνης οι παρακάτω ειδικότητες :
1) Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 6) Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
2) Κομμωτικής Τέχνης 7) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3) Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 8) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4) Εγκαταστάσεων Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 9) Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
5) Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

Οι Επαγγελματικές Σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) (πρώην ΟΑΕΔ) παρέχουν Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 4763 / 2020), και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας.
Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την Πρακτική Άσκηση – “εκπαίδευση σε εργασιακούς χώρους”.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι και νέες:
• Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών (υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
• Ηλικίας 15 έως 29 ετών (γεννηθέντες μεταξύ των ετών 1993 – 2007),
οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ. ΥΠ. Α παρέχονται:
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους η Δ. Υπ. Α έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών
5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ. Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους, μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής θα ακολουθήσει νέα σχετική εγκύκλιος
Mail:[email protected]
Σελίδα στο fb:ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ