Στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Έργου LIFEIP CEIGreece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» ( www.circulargreece.gr ) που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, ο εταίρος του έργου ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ διοργανώνει περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης με τίτλο «Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFEIP CEIGreece Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις
17:00, στην Αίθουσα Κοβεντάρειο, στην Κοζάνη.

Η εκδήλωση ευαισθητοποίησης εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού 30 χρόνων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE. Στην εκδήλωση θα τεθούν θέματα Χωριστής Συλλογής και Διαχείρισης Ειδικών κατηγοριών αποβλήτων (Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα) από τα κοινά δημοτικά απόβλητα και θα απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα από τους θεσμικούς φορείς που θα
λάβουν μέρος.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες θα συζητηθούν και θα αποτελέσουν οδηγό για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων σε όλη τη χώρα.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό της εκδήλωσης θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, κος Μ. Γραφάκος. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν o Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας, κος Γ. Κασαπίδης, ο Πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, κος Π. Πλακεντάς, ο Δήμαρχος Κοζάνης, κος Λ. Μαλούτας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, κος Ν. Χιωτάκης και το Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για το Περιβάλλον και Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου, κος Γ. Πρωτόπαπας.


Δείτε εδώ το πρόγραμμα, την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης.
Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2461045533.
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον εορτασμό 30 χρόνων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE.


Για την δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3H9rY6s