Φωτογραφία από την οδό Διονυσίου Μανέντη. Η άγρια φύση στους δρόμους.