Καλησπέρα  σας στέλνω φωτογραφίες από την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων τα οποία δημιουργούνται στη θέση “μπάρα” Καπνοχωρίου Κοζάνης στο Δήμο Ελλησπόντου. Δεν έχω τίποτα με τους επενδυτές οι οποίοι προφανώς έχουν λάβει τις νόμιμες άδειες όμως τα έχω με αυτούς που δίνουν άδειες. Πραγματικά σας το λέω ήρθα μετά από καιρό εδώ (γιατί μένω στην Αθήνα) και έβαλα τα κλάματα. Κάποτε ερχόμασταν παιδιά με τους γονείς μας εδώ και περπατούσαμε και παίζαμε και τώρα το χάος. Κρίμα.