Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» (ΦΕΚ 1754/τ. Β/17-5-2018), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

σε δυο κατευθύνσεις:

Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες

Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν τριάντα (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, δέκα (10) ανά κατεύθυνση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 01/06/2022 μέχρι και τις 29/07/2022, ώρα 24:00, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://masteredu.eled.uowm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 23850 55111, κ. Μαύρου Στέφανος), email: [email protected]

Η Δ/ντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Καθηγήτρια, Ελένη Γρίβα