Δημοτική βραδιά, το Σάββατο 2 Ιουλίου, στο Ρύμνιο Κοζάνης.