Νέος ιατροτεχνολικός εξοπλισμός μεσω ΕΣΠΑ covid. Πρόκειται για θάλαμο κάθετης νηματικής ροής βιολογικής ασφαλείας για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Σχεδιασμός και υλοποίηση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3ηΥΠΕ και Υπουργείο Υγείας!