Ο κλάδος των κυλικείων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις την περίοδο της πανδημίας λόγω του άμεσου συσχετισμού με τη λειτουργία των σχολείων.

Προς τούτο η Κυβέρνηση έλαβε αποφάσεις και στήριξε τους ιδιοκτήτες με σειρά μέτρων που κράτησαν τον κλάδο όρθιο όπως π.χ. η παράταση των μισθώσεων κατά δύο έτη, η μείωση των ενοικίων κατά 40% για το σχολικό έτος 2020-2021.

Με σκοπό την περαιτέρω συμβολή της Κυβέρνησης στον κλάδο, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους μαθητές, οργανώθηκε συνάντηση στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα παρουσία του Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Γιώργου Αμανατίδη και εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ) ήτοι του Προέδρου κ. Στέλιου Λαζαρίδη, της Γενικής Γραμματέως κας. Μυρσίνης Μαστραντωνά και του Ταμία κ. Αθανάσιου Παπαγιάννη.

Συζητήθηκαν οι προτεινόμενες αλλαγές στη Δ4/1003, που αφορά στις διατάξεις των διαγωνισμών των σχολικών κυλικείων, καθώς και άλλα θέματα που θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές από άποψη ποιότητας και κόστους και στην εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό δημόσιο.

Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ύστερα από αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης.