15-07-2021 ο Δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε με υπερηφάνεια  την προκήρυξη   διαγωνισμού διαχείρισης αδέσποτων ζώων με το ποσό των 149.996 ,60 € με  ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης εφαρμογής 25/2022.ΟΛΑ ΚΑΛΑ.
20-06-2022  έπειτα από έντεκα μήνες καθυστέρηση   με απόφαση 359/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης κατακυρώνει τον  διαγωνισμό στον  οικονομικό φορέα ΄΄ΖΙΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ΄΄.
Άντε να δούμε και την υπογραφή σύμβασης  και την έναρξη  της διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021 και την εφαρμογή της μελέτης 25/2022 του
Δήμου Κοζάνης.
ΑΠΟΡΙΑ: Ο Αντιδήμαρχος λέει ότι εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης.Με ποιόν και πώς ,γιατί το διαδίκτυο είναι άδειο ,οι πόρτες ερμητικά κλειστές και τα τηλέφωνα κουδουνίζουν.
Μάρκος  Eυάγγελος
     Κτηνίατρος