Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση αποφοίτων 1999 του 4ου ΓΕΛ Κοζάνης στον αύλειο χώρο του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης το απόγευμα στις 19:00

Η συνάντηση πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης όπου και είχαν φοιτήσει οι τότε μαθητές του 4ου ΓΕΛ και επιπλέον στο πλαίσιο διασφάλισης των καλύτερων το δυνατό συνθηκών λόγω covid.