Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Γαλατινής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ».

– Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2

Τροποποίηση της αριθ. 29/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: – Πρόταση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη παραχώρηση του Φυτωρίου Νεάπολης στο Δήμο Βοΐου.

– Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3

Ίδρυση και Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαούσης Ν.

4

Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των απαιτούμενων κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή τεσσάρων (4) υπόγειων – ημιυπόγειων ή και συνεπτυγμένων (compact) υποσταθμών στα πλαίσια του συνολικού έργου (Α’ και Β’ Φάση) αισθητικής αναβάθμισης Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πόλη της Σιάτιστας.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5

Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου.

– Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος

 • Η Πρόεδρος

  του Δημοτικού Συμβουλίου

  Ευανθία Νικολαΐδου

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Δήμαρχο Βοΐου

  2. Προέδρους Κοινοτήτων

  3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

  4. Εφημερίδες Κοζάνης

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.