Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης πληροφορεί όσους κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Νικάνορα της Κοζάνης που περικλείεται από τις οδούς Αηλιόστρατας, Τρουμπούλη, Φρ. Σκουφά, Ν. Αποστόλου, Αγίας Κυριακής και Κορυτσάς ότι λόγω των εργασιών που θα πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση διαρροής που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηπείρου, Κορυτσάς & Αηλιόστρατας, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση έως τις 14.30.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Από την ΔΕΥΑΚ