Θα ήθελα σας παρακαλώ να δημοσιευτούν οι παρακάτω φωτογραφίες οι οποίες ειναι από την ΖΕΠ… Και ερωτώ τους υπεύθυνους της δημοτικής ΑΡΧΗΣ… μόνο τέλη υπέρ Δήμου ξέρετε να παίρνετε… Πλήρης εγκατάλειψη σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς στην ΖΕΠ Εδώ παίζουν παιδιά και υπάρχει κίνδυνος να χαθεί κάποια ζωή… Οι υπεύθυνοι ποιοι είναι? που είναι? Για φωτογραφίες πρώτοι είναι… Ντροπή πραγματικά ντροπή….