Α. Αθανασιάδης, Ι. Ανδρεάδης, Π. Κουκουλόπουλος & Κ. Κυριακίδης χορεύουν ποντιακά, στο ξενοδοχείο Παντελίδης, μαζί με το γαμπρό Αδάμ Ιωαννίδη, υπό τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη.