Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Ι Αρχαία  Ι  Λατινικά  Ι  Ιστορία  Ι Δημιουργική Γραφή Ι Ορθογραφία  

Λύκειο – Γυμνάσιο – Δημοτικό

 

     Η «Έκφρασις» είναι ένα Κέντρο Φιλολογικών Μαθημάτων για το Λύκειο, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό. Ασχολείται με μαθήματα Έκθεσης, Γλώσσας & Λογοτεχνίας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Αρχαίων Ελληνικών (Γυμνάσιο, Λύκειο), Λατινικών (Λύκειο), Ιστορίας (Λύκειο) καθώς και με μαθήματα Δημιουργικής Γραφής και Ορθογραφίας (για παιδιά Δημοτικού). Παράλληλα, η «Έκφρασις» ασχολείται με Μαθησιακές Δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση.

     Παρέχει εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή (ιδιαίτερο μάθημα) ή προσαρμοσμένα προγράμματα για μικρές ομάδες ατόμων (γκρουπ). Είναι ένας φιλικός χώρος, ειδικά διαμορφωμένος για να φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό ατόμων σε κάθε μάθημα. Δίνει προτεραιότητα στην ιδιαίτερη προσέγγιση των αναγκών κάθε παιδιού.

     Υπεύθυνη του Κέντρου «Έκφρασις» είναι η Δήμητρα Β. Καραγιάννη, Φιλόλογος Μ.Α., Συγγραφέας και Εκδότρια.

 • ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Η «Έκφρασις» προετοιμάζει τους μαθητές, ώστε να πετύχουν στις εξετάσεις και να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία  Ι Αρχαία Ελληνικά  Ι Λατινικά Ι Ιστορία

 

 • Συστηματική επεξεργασία υλικού των σχολικών εγχειριδίων σε συνδυασμό με κείμενα προερχόμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες και ψηφιακές
 • Συνεχής εξάσκηση των μαθητών – Πλούσιες ασκήσεις – Ενδελεχής σχολιασμός και ανάλυση κειμένων – Ανάπτυξη επιχειρημάτων – Διαγωνίσματα και προσομοίωση εξετάσεων
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων και Παροχή σημειώσεων

 

 

 • ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Η «Έκφρασις» βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις & τους βαθμούς τους και να προετοιμαστούν για τις ανάγκες του Λυκείου.

Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Ι Αρχαία Ελληνικά

 • Πλούσιος σχολιασμός και ερμηνευτική ανάλυση κειμένων
 • Διδασκαλία σύμφωνη με την διδακτέα ύλη του σχολείου, ενισχυμένη με υλικό από έγκριτες πηγές
 • Ασκήσεις – Διαγωνίσματα
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων και Παροχή σημειώσεων

 

 

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

Στο μάθημα της Γλώσσας / Έκθεσης / Παραγωγής λόγου ο μαθητής εκπαιδεύεται στο να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα τη γλώσσα, εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του και ασκείται στην παραγωγή γραπτού λόγου.

 • Παροχή σημειώσεων – Επαναλήψεις – Τεστ
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Στα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές καλλιεργούν την σωστή χρήση της γλώσσας και της έκφρασης μέσα από μια ελεύθερη και δημιουργική διαδικασία.

 

  • Έρχονται σε επαφή με σπουδαία κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας, με Έλληνες & ξένους λογοτέχνες
  • Γράφουν τις δικές τους ιστορίες, τα δικά τους ποιήματα…
  • Αναπτύσσουν τη δημιουργική φαντασία τους

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Οι μαθητές κατανοούν τους κανόνες της γραμματικής, οι οποίοι καθορίζουν την Ορθογραφία των λέξεων. Ασκούνται στην Ορθογραφία μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα.

 • Αξιοποίηση κειμένων, ποιημάτων γνωστών λογοτεχνών
 • Παροχή σημειώσεων – Επαναλήψεις – Τεστ
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας ακολουθεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή, αναπτύσσονται αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας μέσα από τεχνικές ειδικής παιδαγωγικής. Εφαρμόζεται εξατομικευμένη διδασκαλία.

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

 

Η «Έκφρασις» παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω οn-line μαθημάτων.

 

Σ. Μπλιούρα 2     50131  Κοζάνη    4ος όροφος

24610 29475

www.ekfrasisedu.wordpress.com

ekfrasisedu@gmail.com

https://www.facebook.com/ekfrasisedu

 

 

→        Πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας