Πανήγυρις Προφήτου Ηλιού Σιάτιστας 19 & 20 Ιουλίου .