Πηγαίνοντας για το γήπεδο της Κοζάνης τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα χόρτα. Αναγκαζόμαστε να περπατάμε μέσα στον δρόμο με κίνδυνο τα αυτοκίνητα.