Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πτέρυγας στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.