Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροβάλτου “Μπουχάρια”, την Παρασκευή 22 Ιουλίου, με τους Διαλεχτή, Ν.Σιόλια και Δ.Λαμπάκη