Έκθεσης Γκλίτσας, 7 – 14 Αυγούστου, στην Κορυφή Βοΐου.