Ετήσιος καλοκαιρινός χορός στο Βατερό Κοζάνης το Σάββατο 23 Ιουλίου.