Ιερά αγρυπνία στον Αγ. Δημήτριο Κοζάνης την Τρίτη 26 Ιουλίου.