Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στην αφαίρεση των επτά (7) πληροφοριακών πινακίδων οι οποίες εγκαταστάθηκαν σε κομβικά σημεία της πόλης της Κοζάνης, το έτος 2006 στα πλαίσια του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Στάθμευσης» προχωρά άμεσα η Δημοτική Αρχή. Το Πληροφοριακό Σύστημα Στάθμευσης δε λειτουργεί τουλάχιστον από το 2015, καθώς για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η απόκατάσταση και επαναλειτουργία του backup λογισμικού και των συγκεκριμένων πινακίδων πληροφόρησης. Επιπλέον, λόγω της παλαιότητας τους οι συγκεκριμένες πινακίδες δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με τη χρήση άλλο =τ λογισμικού.