Η αιχμηρή τοποθέτηση κατοίκου της Ακρινής στη Λαϊκή Συνέλευση σε σχέση με την εναλλακτική πρόταση της κυβέρνησης αντί της μετεγκατάστασης: