Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έρχεται στην κεντρική πλατεία Πετρανών το Σάββατο 30 Ιουλίου.