Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 320.000 ευρώ, η πράξη με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την πιλοτική μονάδα ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου και ΑΠΕ με χρήση Η2», που θα εξυπηρετεί τις ηλεκτρικές & θερμικές ανάγκες κτηρίων όπως το Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας , το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Παράρτημα Πτολεμαΐδας καθώς και το Κέντρο Διημέρευσης/ημερήσιας φροντίδας ατόμων ΑΜΕΑ του Δήμου Εορδαίας. Σκοπός του έργου είναι η μετατροπή ευρέως φάσματος συμβατικών και μη- καυσίμων («πράσινο» Η2 από ΑΠΕ) σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Πρόκειται για ερευνητική υποδομή /Πιλοτικό-επιδεικτικό έργο εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής – αλλά και αποθήκευσης ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτροπαραγωγή μέσω ΑΠΕ και χρήση Η2 και μπορεί να υλοποιηθεί με βάση την υψηλή τεχνογνωσία του ΕΚΕΤΑ σε σχετικές τεχνολογίες. Η πιλοτική μονάδα ΣΗΘΥΑ μαζί με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1 MWe πρόκειται να εγκατασταθούν σε διπλανό στο Νοσοκομείο οικόπεδο του Δήμου Εορδαίας που θα παραχωρηθεί στο ΕΚΕΤΑ για χρήση. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα τροφοδοτεί τον ηλεκτρολύτη της πιλοτικής μονάδας του ΕΚΕΤΑ για την παραγωγή πράσινου Η2 που θα αξιοποιείται από το κελί καυσίμου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Το υπολειπόμενο μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό θα συνδεθεί στο δίκτυο του Νοσοκομείου που είναι σε θέση να καταναλώσει την πιθανή περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας. Για την μετατροπή και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας θα εγκατασταθούν inverters, controllers και άλλα ηλεκτρονικά ισχύος. Το παραγόμενο Η2 θα τροφοδοτεί την κυψέλη καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτει ηλεκτρικές ανάγκες του Νοσοκομείου , του Παραρτήματος ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, του Κέντρου Διημέρευσης καθώς και τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης του Νοσοκομείου, ενώ η θερμική ενέργεια μπορεί να αξιοποιείται για τυχόν ανάγκες του Νοσοκομείου ή των άλλων κτιρίων. Μέρος του Η2 μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία υδρογονοκίνητων οχημάτων.

kozan.gr