Πρώτη φορά, τόσο άσχημη εικόνα, με χορτάρια φυτρωμένα παντού, στα πεζοδρόμια στην Α. Παπανδρέου στην Κοζάνη. Πλήρης αδιαφορία του Δήμου Κοζάνης, σ’ ένα δρόμο που περπατά καθημερινά αρκετός κόσμος.

<